กิจกรรมร่วมพลังสร้างสัปปายะสู่วัด(Big Cleaning Day) ประจำปี พ.ศ.2567

วันที่ 31 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 น.นายสิริชัย คึ้มยะราช นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงชนพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านกุดแข้ ผู้นำชุมชน และประชาชน ร่วมกันจัดกิจกรรมร่วมพลังสร้างสัปปายะสู่วัด(Big Cleaning Day) ณ วัดศรีทอง บ้านกุดแข้ ช่วงบ่ายเข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนา ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ ห้อง Zoom Meeting ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลดงชน

Copyright © 2021. All rights reserved. by : www.dongchon.go.th
สอบถาม/แจ้งปัญหา/ส่งความคิดเห็น