ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลดงชน  (Dongchon  Community Justice)

ให้คำปรึกษาด้านกฎหมายฯ

ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลดงชน บริการให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย คดีแพง คดีอาญา
คดีปกครอง ให้คำแนะนำกองทุนยุติธรรมช่วยเหลือประชาชน .

ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท

ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลดงชน บริการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้น .

รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์

ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลดงชน บริการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ เรียกร้องความเป็นธรรม
และการช่วยเหลือผู้มายื่นคำร้อง .

Copyright © 2021. All rights reserved. by : www.dongchon.go.th
สอบถาม/แจ้งปัญหา/ส่งความคิดเห็น