รวมภาพกิจกรรม

https://www.facebook.com/www.dongchon.go.th/?ref=py_c
กิจกรรมต่างๆทาง Facebook
https://www.facebook.com/www.dongchon.go.th/photos/pcb.869943986867333/869931863535212/?type=1&theater
ลดการติดเอดส์จากแม่สู่ลูก
https://www.facebook.com/www.dongchon.go.th/photos/pcb.826964444498621/826959544499111/?type=3&theater
“รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน”
https://www.facebook.com/www.dongchon.go.th/photos/pcb.817658448762554/817647402096992/?type=3&theater
“มีแล้วแบ่งปัน”
https://www.facebook.com/www.dongchon.go.th/photos/pcb.820492241812508/820489158479483/?type=3&theater
เราทำความดี ด้วยหัวใจ
https://www.facebook.com/www.dongchon.go.th/photos/pcb.782391385622594/782383225623410/?type=3&theater
ออกมอบถุงชีพ มาตรการกักตัว
https://www.facebook.com/www.dongchon.go.th/photos/pcb.768185357043197/768180123710387/?type=3&theater
รู้ทัน ป้องกัน ไวรัสโคโรนา 2019
https://www.facebook.com/www.dongchon.go.th/photos/pcb.766140307247702/766139107247822/?type=3&theater
(5ส) และ Big Cleaning Day
https://www.facebook.com/www.dongchon.go.th/photos/pcb.550774432117625/550773592117709/?type=3&theater
อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยในสถานศึกษา
https://www.facebook.com/www.dongchon.go.th/photos/a.332880703907000/533614153833653/?type=3&theater
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ปี 62
https://www.facebook.com/www.dongchon.go.th/photos/pcb.476738342854568/476736552854747/?type=3&theater
วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
https://www.facebook.com/www.dongchon.go.th/photos/pcb.474967443031658/474966703031732/?type=3&theater
กิจกรรม “แยกขยะ ก่อนทิ้ง”
https://www.facebook.com/www.dongchon.go.th/photos/pcb.465980613930341/465979170597152/?type=3&theater
โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชนในตำบลดงชน
https://www.facebook.com/www.dongchon.go.th/videos/1094233274079731/
อบต.ดงชน ปั่นจักรยาน รณรงค์โครงการ กิจกรรมปั่นจักรยาน “Bike อุ่นไอรัก”ในวันที่ 9 ธ.ค. 2561
https://www.facebook.com/www.dongchon.go.th/photos/a.332880703907000/444272259434510/?type=3&theater&notif_t=page_post_reaction&notif_id=1542175560806239
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
https://www.facebook.com/www.dongchon.go.th/photos/pcb.442058716322531/442058236322579/?type=3&theater
ปรับปรุงภูมิทัศน์ของศูนย์เด็กเล็กบ้านแมด
https://www.facebook.com/www.dongchon.go.th/photos/pcb.439218999939836/439218159939920/?type=3&theater
เป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรม คุณแม่ อาภรณ์ วงค์ประชา คุณแม่ ผอ.ยุวภา วงค์ประชา ผอ.กองคลัง
https://www.facebook.com/www.dongchon.go.th/photos/pcb.429234280938308/429233814271688/?type=3&theater
พิธีวางมาลา และถวายบังคมเนื่องในงานวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
https://www.facebook.com/www.dongchon.go.th/photos/pcb.422379528290450/422379101623826/?type=3&theater
กองการศึกษาฯได้จัดประชุมแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
https://www.facebook.com/www.dongchon.go.th/photos/ms.c.eJw9k9sRRCEIQzva4RWE~;hvbuWD8zKCYHDA0teJotXS7~;mJ0mVm4Ia6OGN129ck5b3k1CjiZeu8D~;tUrenVqfPpUsW7feei5dcenw~_97Cf3ek8LVIlNP9jNMv3Pod~_qoW4f7aH~;~_Nh~_Yz2vzXD~;R64f9sH7w~;Jjve~_xv48~;0~_ovE6MP~_yOXh7D~;3
โครงการอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ำ คู คลอง
https://www.facebook.com/www.dongchon.go.th/photos/pcb.409380646257005/409379966257073/?type=3&theater
โครงการทันตสุขภาพในเด็กเล็ก
https://www.facebook.com/www.dongchon.go.th/photos/pcb.408361366358933/408361039692299/?type=3&theater
ซ่อมแซมถนนในตำบลดงชน
https://www.facebook.com/www.dongchon.go.th/photos/pcb.392106944651042/392107637984306/?type=3&theater
ติดพัดลมเพดาน ศพด.บ้านแมด
https://www.facebook.com/www.dongchon.go.th/photos/pcb.386529281875475/386526635209073/?type=3&theater
กิจกรรมประเพณีวันเข้าพรรษา ประจำปี 2561
https://www.facebook.com/www.dongchon.go.th/photos/pcb.370667083461695/370666336795103/?type=3&theater
ออกสำรวจความเสียหายพื้นที่ริมห้วยน้ำพุง ทรุดตัว ภายในเขตตำบล
https://www.facebook.com/www.dongchon.go.th/photos/pcb.346914155836988/346913412503729/?type=3&theater
กิจกรรมวันไหว้ครู ณ ศพด.บ้านแมด
https://www.facebook.com/www.dongchon.go.th/photos/pcb.346900212505049/346899745838429/?type=3&theater
โครงการ “มือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา”
https://www.facebook.com/www.dongchon.go.th/photos/pcb.339061359955601/339060446622359/?type=3&theater
กิจกรรม “รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน” ร่วมกันปลูกต้นไม้
https://www.facebook.com/www.dongchon.go.th/videos/338825199979217/
ประมวลภาพกิจกรรมกีฬาต้านภัยยาเสพติด
https://www.facebook.com/www.dongchon.go.th/photos/pcb.332894550572282/332893723905698/?type=3&theater
“ถังขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกในครัวเรือน”
https://www.facebook.com/www.dongchon.go.th/photos/pcb.332880717240332/332879927240411/?type=3&theater
สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า
https://www.facebook.com/www.dongchon.go.th/photos/pcb.331366634058407/331366307391773/?type=3&theater
จัดทำถังขยะแยกขยะเปียกขยะแห้งภายใน อบต.ดงชน
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2437159616509284&set=pcb.2437161256509120&type=3&theater
กิจกรรมเพื่อนเพื่อน้อง โดย ณเดชน์ คุกิมิยะ พร้อมแฟนคลับ
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2329196503972263&set=pcb.2329197180638862&type=3&theater
สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัย สภากาชาดไทย มอบชุดธารน้ำใจ สำหรับผู้ประสบภัยในเขตพื้นที่ตำบลดงชน
https://www.facebook.com/profile.php?id=100006458071842
กิจกรรมปลูกดาวเรือง
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2327796434112270&set=pcb.2327797697445477&type=3&theater
การประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2327785600780020&set=pcb.2327786070779973&type=3&theater
อบต.ดงชนช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ปี 2560
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2061851997373383&set=a.2061851820706734.1073741892.100006458071842&type=3&theater
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญและประเด็นเพิ่มเติม
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2061284484096801&set=a.2061284387430144.1073741891.100006458071842&type
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ
https://www.facebook.com/#!/photo.php?fbid=1989449017947015&set=ms.c.eJxFzdENwDAIA9GNKuw4Cey~%3BWKkQ5fdJp0N4iG7Qwb7OBw03FMD~_gaBT8oFKMFCJChSGTGwpBjJZpy8fZHKtLwmsxAcqwQt8JyKN.bps.a.1989421934616390.1073741890.100006458071842&type=3&theater
งานรับบัณฑิตน้อย ปี 2559
(2) พรนภัส เถาว์ประสาท
Bike for dad
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=332865576870327&set=a.332863723537179.1073741853.100004406612872&type=3&theater
โครงการตำบลดงชนเยาวชนรุ่นใหม่ห่างไกลยาเสพติด
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1805547146337204&set=a.1805545199670732.1073741889.100006458071842&type=3&theater
โครงการกิจกรรมวันผู้สูงอายุ ปี 58
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=767755396625837&set=pcb.767755433292500&type=1&permPage=1
สร้างฝายเพื่อพ่อ ณ ห้วยน้ำพุง
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=767755383292505&set=pcb.767755433292500&type=1&theater
สร้างฝายเพื่อพ่อ ณ ห้วยน้ำพุง
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=757086541026056&set=ms.c.eJw9ztENwEAIAtCNGvVUdP~%3BFmurRzxciiIBUhqtYSuSDaz~%3BRp5q2zes6c~_x~_DVkLrcg2SNBn~_vDnsbnS~_JzNPdSae6XTb8zLNud~_xfT~%3B~%3B~%3BX~_Y9zrvdd~_Ae8NMPM~-.bps.a.757086504359393.1073741849.100001741
การอนุรักษ์หนองน้ำทามไฮ
Copyright © 2021. All rights reserved. by : www.dongchon.go.th
สอบถาม/แจ้งปัญหา/ส่งความคิดเห็น