ประวัติความเป็นมา

ประวัติความเป็นมา

ตำบลดงชน แต่ก่อนมี 18 หมู่บ้าน ต่อมาได้แยกออกเป็นตำบลเหล่าปอแดงอีกตำบลหนึ่ง ตำบลดงชนจึงมี 10 หมู่บ้าน  ตำบลดงชนนั้นเดิมมีป่าไม้อุดมสมบูรณ์ มีต้นไม้หนาแน่น และสัตว์ป่ามากมายจึงตั้งชื่อว่า ดงนำหน้า และมีชนตามหลัง และมี อบต.เมื่อปี 2539

Copyright © 2021. All rights reserved. by : www.dongchon.go.th
สอบถาม/แจ้งปัญหา/ส่งความคิดเห็น