สมาชิกสภาฯ

สมาชิกสภาฯ อบต.ดงชน

นายแสงดาบ ปากชิน
สมาชิก อบต.ม.3
ประธานสภา อบต.ดงชน  โทร.093-5596888

นางสมใจ พรหมภาพ
สมาชิก อบต.ม.5
รองประธานสภา อบต.ดงชน  โทร.086-2257127

นายสมสมัย คำตลบ
สมาชิก อบต.ม.1

นางราศรี วรอิทธินันท์
สมาชิก อบต.ม.2

นายฉลอง พรมลา
สมาชิก อบต.ม.10

นายคำพร้อม แสนนาม
สมาชิก อบต.ม.4

นางจันทิพย์ วงค์เจริญ
สมาชิก อบต.ม.6

นางสาวเมธิณี จิตตุนัง
สมาชิก อบต.ม.7

นางนิรมัย โจนลายดา
สมาชิก อบต.ม.8

นายสมพงษ์ เบ้าหล่อ
สมาชิก อบต.ม.9

Copyright © 2021. All rights reserved. by : www.dongchon.go.th
สอบถาม/แจ้งปัญหา/ส่งความคิดเห็น