สมาชิกสภาฯ

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงชน

นายแสงดาบ ปากชิน
สมาชิก อบต.ม.3
ประธานสภา อบต.ดงชน  โทร.093-5596888

 

นางสมใจ พรหมภาพ
สมาชิก อบต.ม.5
รองประธานสภา อบต.ดงชน  โทร.086-2257127

 

นางนิรมัย โจนลายดา

สมาชิก อบต.ม.8
เลขานุการสภา อบต.ดงชน โทร .063-1163336

นายสมสมัย คำตลบ
สมาชิก อบต.ม.1

นางราศรี วรอิทธินันท์
สมาชิก อบต.ม.2

 

นายคำพร้อม แสนนาม
สมาชิก อบต.ม.4

 

นางจันทิพย์ วงค์เจริญ
สมาชิก อบต.ม.6

 

นางสาวเมธิณี จิตตุนัง
สมาชิก อบต.ม.7

 

นายสมพงษ์ เบ้าหล่อ
สมาชิก อบต.ม.9

 

 

 

นายฉลอง พรมลา
สมาชิก อบต.ม.10

 
Copyright © 2021. All rights reserved. by : www.dongchon.go.th
สอบถาม/แจ้งปัญหา/ส่งความคิดเห็น