กองช่าง

โครงสร้างกองช่าง

นายศักดา ไชยตะมาตย์
ผู้อำนวยการกองช่าง
 

นายธัญญะ ศรีมงคล
วิศวกรโยธาชำนาญการ

นายพิทักษ์ ล้านแก้ว
นายช่างโยธาอาวุโส

นางสาวกัญญา แก้วสุราช
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นายไวพจน์ กงลีมา
พนักงานสูบน้ำ

นายณเรศ อ่อนโสภา
พนักงานผลิตน้ำประปา

Copyright © 2021. All rights reserved. by : www.dongchon.go.th
สอบถาม/แจ้งปัญหา/ส่งความคิดเห็น