ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงชน เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โครงการจ้างปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า หมู่ที่ ๒ บ้านดงชน ตำบลดงชน องค์การบริหารส่วนตำบลดงชน อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงชน เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โครงการจ้างปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า หมู่ที่ ๒ บ้านดงชน ตำบลดงชน องค์การบริหารส่วนตำบลดงชน อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

Copyright © 2021. All rights reserved. by : www.dongchon.go.th
สอบถาม/แจ้งปัญหา/ส่งความคิดเห็น