ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงชน เรื่อง ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร.๑ เดือน เมษายน ๒๕๖๖ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงชน เรื่อง ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร.1 เดือน เม.ย.66 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

Copyright © 2021. All rights reserved. by : www.dongchon.go.th
สอบถาม/แจ้งปัญหา/ส่งความคิดเห็น